حس عجیبی دارم ...

 

این روزها حس زیبای نوشتن درمن نیست...

نمی دانم چرا  قافیه های شعرم درست چیده نمی شوند .....

شاید از حس دوری تو.....

شاید از کهنه شدن خاطرات روزهای عاشقی ....

با این همه من هم منتظر آمدن بهارم .....تا شاید درنو ؛ شدن

سال و خانه تکانی غبار از خاطرات روزهای بی تو  گرفته شود .....

/ 0 نظر / 27 بازدید