زندگی ...

گفتم :

 از خداوند چه بخواهم ; منی که این همه رنج کشیده ام ؟

گفت  :

از خداوند صبر بخواه تا شکیبا باشی بر رنجهایت

گفتم :

همین صبر مرا به این روز انداخته ...

اندکی سکوت کرد و رفت ...

من هنوز هم نمی دانم

 قافیه زندگی ام را کجا باخته ام ...

 

/ 0 نظر / 28 بازدید