عاشق ...

من انسانی قوی هستم

اما گهگاهی دلم می خواهد

کسی دستم را بگیرد و بگوید

همه چیز درست خواهد شد...

/ 0 نظر / 4 بازدید