کوچه های ...

کوچه به کوجه

پرسه می زنی

در این دهکده کوچک؛

در و دیوارش را ببین

خشتی و قدیمی،

گل های شمع دانی کنار دیوار

چقدر با احساس

با نسیم بازی می کنند؛

اما کوچه ها...

کمی ساکت اند...

تنها چراغ خانه تو روشن است؛

این جا محتاج حضور سپید توست

که مباد در تاریکی دفن شود

ای عزیز،در کوچه های قلبم

با شک راه نرو،

تنها ساکن این دهکده تویی...

 

/ 0 نظر / 74 بازدید