حکمت

گنجشک     به خدا گفت :

لانه کوچکی داشتم که  آرامکاه خستگیم

و سر  پناه   بی کسیم بود

اما  طوفان  تو  آن    را  از من گرفت

گناهم چه بود

کجای  دنیای  تو   را   گرفته  بودم

خدا گفت  :

ماری  در  راه  لانه ات  بود

تو خواب بودی   باد   را گفتم

لانه ات را   واژگون  کند آنگاه  تو  از کمین   مار    پر گشودی

سختی زندگی بی حکمت نیست ...

 

/ 0 نظر / 32 بازدید