مرگ ...

انسان در حال گریه کردن

 به دنیا می‌ آید

 و وقتی به اندازه کافی گریه کرد

 از دنیا می‌رود . . . !

/ 0 نظر / 11 بازدید