شب برفی

هر روز از دمه خروجی ۴۱ رد میشم و یه جایی رو می بینم

با دیوارهای خاکی رنگ و سقف قرمز...

دیشب داشتم از یه خیابونی رد می شدم

که برام یه عالمه خاطره داشت... حتی تغییر لاین تو اون خیابون.

انگار نه انگار... همین پارسال بود . بیست و چند روز اونور تر...

کلی چیز عین برق و باد از ذهنم گذشت...

ما چیکار کردیم؟

چیکار داریم می کنیم اصلاً ؟

 

/ 0 نظر / 31 بازدید