سرمشق ( نظر دوستان )

سر مشق

 

سر مشق های آب , بابا  یادمان رفت

رسم نوشتن با قلم ها یادمان رفت

گل کردن لبخند های هم کلاسی

در یک نگاه ساده حتی یادمان رفت

ترس از معلم ,پای تخته , حل تمرین

آن لحظه های  بی کلک را یادمان  رفت

راه فرار از مشق های زنگ اول

ای وای ننوشتیم آقا! یادمان رفت

آن روزها را آنقدر شوخی گرفتیم

جدیت در" تصمیم کبری" یادمان رفت

شعر "خدای مهربان " را حفظ کردیم

یادش بخیر , اما خدا را یادمان رفت

فردا چه کاره می شوی ؟موضوع انشاء

ساده نوشتیم آنقدر تا یادمان رفت

دیروز تکلیف آب, بابا بود و خط خورد

تکلیف فردا نان و بابا  یادمان رفت

 

/ 1 نظر / 10 بازدید
مهتاب خانم

درسته ب ، بابا ، جوجه دانه يادمان رفت در عبوراز اين زمانه يادمان رفت مرددر باران كه آمد يادمان هست " باز باران با ترانه " يادمان رفت شعرهاي زندگي را حفظ كرديم بيتهاي عاشقانه يادمان رفت از كنار كودكي هامان گذشتيم ذوق و شوق كودكانه يادمان رفت پاي اندوه خيس كبري نشستيم چكه هاي سقف خانه يادمان رفت باز پاي مشق فردا خوابمان برد باز تكليف شبانه يادمان رفت