خدایا سرد این پایین

 

خدایــــــــــا! سرده این پایین، از اون بالا تماشا کن

اگه میشـه بیــــــا پاییـن و دستـــــای منـــو ها کن

خدایــــــــــا!سرده این پایین،ببـین دستــامـو میلرزه

دیگه حتـــــــــــے همه دنیا،به این دورے نمـے ارزه

تو اون بالا من این پایین،دو تایـــــــے مون چرا تنها؟

اگه لیلــــــے دلش گیــــره! بـــــگو مجنون چرا تنها؟

خدایا! من دلم قرصه،کسے غیر از تو با من نیست

خیالت اززمین راحت که حتـے روز،روشن نیست کسـے اینجا نمی بینـه

 که دنیـــــــــــا زیر چشماته یه عمره یـــــــــــادمـــــــون رفته،

زمیـن دار مکافـاته فراموشم شده گاهـے،که این پایین چه هـــا کردم

 کـــــــــه روزے بایـد از اینجـا بــازم پـیــش تو برگردم

خدایـــــــــا! وقــت برگشـتـن یه کم با من مدارا کن

 شنیــدم گرمــه آغوشـــت،اگه میشـه منــم جا کن

/ 0 نظر / 100 بازدید