خوشبختی

داشــــتن یکـــی کـــه

دوستـــش داشـــــــته باشی

و بدونـــی

اونـــم بیشتـــر از جـــونش دوستـــت داره

اوج خوشــــــــبختیه ..

/ 0 نظر / 30 بازدید