حس عجیب

به گیسوانت که دست بزنم........

حس عجیبی پیدامی کنم......

مثل حس چیدن خوشه های طلایی گندم ازمزرعه.....

بعدها؛ دست هایم بوی زندگی می گیرند ....

/ 0 نظر / 57 بازدید