جذابیت

کسانی که به اجبار، می کوشند تا جذاب باشند،

بیشتر از همیشه نفرت انگیز به نظر می رسند !

 

جذابیت در ذات انسان هاست ...

ماچماچماچ

/ 0 نظر / 62 بازدید