هنر عدالت

هنر عدالت

آن نیست که همه گناهکاران به مجازات برسند

بلکه در آن است که هیچ بیگناهی مجازات نشود .

                                

Spring Flowers Wallpapers 14 200x150 گل های بهاری background

/ 0 نظر / 14 بازدید