پیامبر خدا می فرمودند:

«فاطمه حوریه ای است به صورت انسان و من هر گاه مشتاق بهشت می شوم فاطمه را می بویم»

/ 1 نظر / 9 بازدید
صبا

چه تعبیری خدا در نقطه دارد/ که تفسیری جدا هر نقطه دارد به تعداد بهار عمر زهرا(س) / همین اندازه کوثر نقطه دارد . . . (سوره ی کوثر ۱۸ نقطه دارد) خزان زود هنگام و کبود شدن یاس بوستان پیامبر ، تسلیت باد …