مادر ...

ایثار گفتی و تموم شد؟!

آخرشه ...

به قول یبرگان مظهر تجلی صفات جمال خداوند

ته خوبی ...

آخر صبر...

اند مرام...

من مادرم و خیلی یاری نکردم ولی دیوانه وار دوستش دارم 

یه دعا می کنم خدای اوناییی که میخونن آمین بگن:

خدایا غم مادر و پدرم و نبودشون و به من نشون نده

 و از عمر من بکاه و به عمر با

عزت اونا اضافه کن به صلاح خودت انشاالله

ولی با این همه فقط یه جا ازشون دل می کنم

  اونم میگم بابی انت و امی یا اباصالح المهدی

/ 0 نظر / 52 بازدید