نگران

اینکه یه نفر بهت بگه

 “مواظب خودت باش”

حس خوبی داره

اما بهتر از اون

 وقتی هستش که یه نفر بهت میگه

 “نگران نباش من باهاتم

/ 1 نظر / 60 بازدید
زادمهرهمیشه سرافرازبه پارسی:سربازهمیشه ایران

سوز جانسوز کرمانشاه...