تنهایی

در آن زمان که به شدت احساس

تنهــایی

می کنی مطمئن باش که

یکی برای دیدنت لحظه شماری می کند ....

/ 0 نظر / 4 بازدید