درد دل

از دردها نوشتن تدبیر آخرین است

این دردهای مزمن مثل حصار چین است

یک شام تلخ دیگر، من ماندم واتاقم

حرف نگفته دارم، شعرم گواه این است

انگار آسمان هم تاب وتوان ندارد

امشب هوا چه سنگین بر سینه ی زمین است

تا کوچه باغ احساس، دیدی که پرکشیدم

همزاد بالهایم یک قلب آتشین است

یک عمر میتوان باز، از دردها بگویم

یک حرف مینویسم باقیش نقطه چین است............

 

/ 0 نظر / 27 بازدید