مثل بارون

مثل بارون ، با طراوت زندگی کنید

سخنی تکراری اما همیشه تازه

سخنی از زیبا ترین هدیه خداوند به بندگانش

سخنی به رنگ سفید و سبز

سخنی عامیانه با شما

سخنی به معنای واژه                         زندگی

 زندگی پیچیده نیست، زندگی معادله نداره، زندگی معامله نیست....

زندگی مبادله نیست... زندگی، تفاهمنامه

زندگی، با هم بودنه برای هم بودنه

زندگی، زنده گی کردنه نه قشنگ بودن زندگی برای تماشای دیگران

زندگی، من چی دارم تو چی داری نیست.... زندگی، صمیمیت و یکی بودنه

زندگی، سر به سر شدنه، زندگی سینه برای غم شدنه، زندگی تا آخر یکی بودنه

زندگی، استمرار دادن به لحظه های دوست داشتنه

زندگی، نفس عمیق کشیدن برای عشقه

زندگی، پاک کردن تمام بهونه های دنیاست که به ج....... ختم میشه

زندگی قیمت حلقه و مهریه وجهیزیه نیست.

زندگی، عمق دوست داشتن بیشتر از جونه.....

زندگی، گذشته از احساسات شخصی اما بی صدا.........

زندگی، تولد یه شخصیت و حیات بخشیدن به یه موجود...................

زندگی، داشتن یه روح برای دو بدنه................

زندگی، حس کردن آرامشی بی انتهاست..............

زندگی، خیلی والاتر از اونه که بشه نوشت، بشه براحتی درکش کرد..........

 خدایا، کمک کن در سال جدید همه ما انسان ها زندگی رو بشناسیم، و زندگی کنیم

درست، عاشقانه، با ایمان، با صداقت و با شرافت

آمین.......یا رب العالمین

 ثانیه ثانیه هایتان سرشار از لبخند، عشق و امید

                                             عاشقانه زندگی باید کرد ..............

 

 

/ 1 نظر / 10 بازدید
بی قرار

گاهی باران همه ی دغدغه اش باغچه نیست...گاهی از غصه تنها شدنش میبارد ...!!!