گذشته

در گذشته ام به جستجوی تو آمده ام .....

در کوچه پس کوچه های خاطرات آرام و بی صدا.....

اما من تو را درآینده ام یافتم.....

در شگفتم از این همه راز......

تو چگونه از گذشته ام رفتی .....

ای تمام گذشته ی من ......

/ 0 نظر / 31 بازدید