# ادبی

خوشبختی

داشــــتن یکـــی کـــه دوستـــش داشـــــــته باشی و بدونـــی اونـــم بیشتـــر از جـــونش دوستـــت داره اوج خوشــــــــبختیه ..
/ 0 نظر / 27 بازدید