# ادبی

شب مهتابی

بـاغ صـد خـاطره خـندید                                عـطر صـد خـاطره پـیچید یـادم آمـد کـه شـبی بـا هـم از آن کـوچه گـذشتیم پـر گـشودیم و در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید

تنهایی...

شـازده کـوچولو گـفت:  پـس آدمـها کـجا هـستند ؟        در صـحرا آدم احـساس تـنهایی مـیکند... مـار گـفت:  بـا آدمـا هـم احـساس تـنهایی مـیکنی...!     ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید