نوشیدن آب

نوشیدن آب قبل از غذا موجب کاهش وزن می‌شود

 

نوشیدن آ‌ب

حضرت امام رضا (ع) می ‌فرمایند:

" هر کس بخواهد معده ‌اش او را آ‌زار و اذیتی نرساند، بایستی بین غذایش آ‌ب نیاشامد تا آ‌ن که از غذا فارغ شود‌. کسی که در بین غذا آ‌ب بیاشامد بد‌نش مر‌طوب و معده ‌اش ضعیف می ‌شود و رگ‌ ها نیرو و انرژ‌ی خود را جذب نمی‌ کنند."

 

/ 0 نظر / 7 بازدید