نسل ما ...

ما بخار شیشه ایم

نازمون کنی اشکمون درمیاد

 چه برسه فراموشمون کنی!

به نسل های بعد بگویید

 نسل ما نه سر پیاز بود نه ته پیاز،

نسل ما خود پیاز بود

 که هر کی دیدمون گریه اش گرفت!!!

/ 0 نظر / 30 بازدید